Ischias

Symptom

Ischias symptom
-Utstrålande smärta – Smärtan strålar ut via sätet, låret, underbenet och foten
-Svaghet i ben – Muskelsvaghet av lår- och vadmuskulaturen
-Minskad känsel – Känselbortfall eller domningar

Ischiassmärta kan vara väldigt besvärligt och i vissa fall även störa nattsömnen.
Vänta inte för länge med att söka hjälp då tillståndet kan förvärras.

Behandling

Beroende på vilken struktur som orsakar ischiassmärtan, exempelvis muskelspänning eller diskbråck, anpassar vi behandlingen därefter. Detta klargörs via en testmetodik som utförs innan behandlingen påbörjas.

Ischiasbehandling – Dry needling (nålbehandling)
Genom nålbehandling av muskulaturen, exempelvis spänd sätesmuskulatur, skapas mikroblödningar i området som sedan stimulerar till kroppens egna läkningssystem. På detta sätt kan muskulaturen få hjälp att slappna av, vilket ger en avlastande effekt på nerven samt påskyndar läkningen avsevärt.

Ischiasbehandling – Laserbehandling
Via laserbehandling tillförs energi till cellerna via laserljuset. Laser hjälper även till att skapa en ökad celldelning vilket bidrar till snabbare återhämtning och minskad inflammationsvävnad i smärtområdet

Ischiasbehandling – Nervmobilisering
Nervmobilisering hjälper till att avlasta nerven och ger därför minskad smärta. På så sätt återställs nervens rörlighet och funktion. Genom att använda denna teknik underlättar vi att utföra kroppens rörelser samt återställer den neutrala hållningen

Ischias behandling – Triggerpunktsbehandling
Triggerpunktsbehandling är en effektiv och djupgående behandling av spänd muskulatur. Smärtan som uppstår från en triggerpunkt beror på syrebrist. Detta kan kännas som en lokal eller utstrålande smärta. Syftet med behandlingen är att stretcha muskelfibrerna för att på så vis få muskulaturen att slappna av. Behandlingen ger ökad blodcirkulation som leder till borttransport av slaggprodukter och smärtan avtar.

Rehabilitering

Ischias rehabilitering – Träningsprogram
Under besöket går vi tillsammans igenom rehabiliteringsövningar som är specifikt anpassade för att stärka upp muskulaturen i området samt att avlasta nerven.

Dessa övningar kräver ingen större utrustning utan går därför bra att utföra hemma.

Naprapatbehandling i kombination med rehabiliteringsträning är ofta väldigt effektivt mot ischias.

Vänta inte för länge med att söka hjälp, då skadan kan bli värre utan åtgärder, boka tid hos oss idag.

I Arkiv