Diskbråck

Symptom

Diskbråck symptom
• Smärta i ryggen – Ryggsmärta som ligger ensidigt eller i mitten av ryggen
• Utstrålande smärta – Värk som går ner i ett eller båda benen
• Smärta vid rörelse – Ökande smärta vid böjningar och vridningar av kroppen
• Svaghet i benet – Tappar kraft i benet ex under rörelse som gång eller gå i trappor

Behandling

Diskbråcksbehandling – Laserbehandling
I ett inflammationsdrabbat område sjunker cellernas energinivå, detta leder till minskad återhämtning för cellerna, på så vis ökar inflammationsvävnaden i området och smärtan ökar. Laserbehandling hjälper oss tillföra energi till cellerna via laserljuset, laser leder även till ökad celldelning vilket bidrar till snabbare återhämtning och minskad inflammationsvävnad.

Diskbråcksbehandling – Massage
Massage av intilliggande muskulatur ger en direkt avslappning i muskulaturen samt ökar cirkulationen i området.

Diskbråcksbehandling – Dry needling (nålbehandling)
Genom nålbehandling i muskulaturen skapas mikroblödningar i området som sedan stimulerar till kroppens egna läkningssystem, på detta sätt kan muskulaturen få hjälp att slappna av vilket påskyndar läkningen avsevärt.

Diskbråcksbehandling – Stretching
Genom att stretcha stram muskulatur hjälper vi till att avlasta disken så att smärtan i sin tur minskar.

Rehabilitering

Diskbråck rehabilitering – Träningsprogram
Vid smärta inaktiveras närliggande muskulatur vilket gör den svag. Därför är det extra viktigt att hålla igång under denna period för att stärka upp kroppen så fort smärtan tillåter.
Tillsammans bygger vi upp ett rehabiliteringsprogram anpassat för dina förutsättningar.

Du ska söka vård direkt på vårdcentral eller akutmottagning om du upplever
• Svårigheter att kontrollera urinen och avföringen
• Förlamning i exempelvis benet
• Förändrad känsel i underliv och insida lår

Naprapatbehandling i kombination med rehabiliteringsträning ger ofta bra resultat vid diskbråck.

Boka gärna tid hos oss eller ring för konsultation om du lider av ryggsmärta. En obehandlad ryggvärk kan pågå i flera år om den inte behandlas då muskulaturen försvagas. Med hjälp av rätt behandling,rehabilitering samt korrektionsträning kan läkningen påskyndas och man blir smärtfri snabbare

I Arkiv